Huskoncept

RESARO AB har utvecklat en unik byggteknik och ett energisystem för småhus och förskolor som ger god värmeekonomi och inomhusmiljö. 

RESAROs unika värmesystem och bjälklagskonstruktion fungerar som installationsutrymme och tilluftskanal för cirkulerande värme- och ventilationsluft. 

HUSKROPPEN SOM SOLFÅNGARE

Huskroppen utnyttjas som solfångare där fasad och tak får förvärma ventilationsluften som fördelas i hela huset. Byggtekniken innebär också att pollen effektivt filtreras bort.

MARKNADES BÄSTA RADONSKYDD

Frånluften blåses ned i grunden. Därmed byggs en värmekudde under huset som förhindrar värmeläckage och ger marknadens bästa radonskydd.

INGA KÖLDBRYGGOR

Byggtekniken eliminerar köldbryggor i ytterväggarna och grunden. 

Systemet är testat av KTH. 

Intresserad?