Support

Vi stöttar dig hela vägen med byggnationen av ditt drömhus.

Detta kan du förvänta dig När du köper en Resarostomme i betong

  • Alla ritningar för prefabstommen – konstruktions- och tillverkningsritningar ingår

  • RESARO gör alla erforderliga beräkningar

  • RESARO tar fram installationsritningar för avloppsrör i grunden och ventilationskanaler, vatten- och elinstallationer i huset.

  • Du köper en stomme direkt av betongelementfabriken. Transport ingår självklart i priset

  • Fabriken tillverkar och transporterar stommen till byggarbetsplatsen och Resaro leder montaget av stommen på din tomt

Markentreprenören gör grunden efter Resaros ritningar och markentreprenörens åtagande slutar i överkant markisolering.


RESARO finns självklart med dig under hela resan med byggnationen av ditt drömhus.

Vill DU veta mer?